Plastic Witness

Plastic Witness

Konst och Miljö i tänkvärd kombination

Plastic Witness är ett konst- och miljöprojekt som utforskar och synliggör plast och plastanvändning. Plastic Witness vill inspirera till innovativ användning av material, till en förändrad syn på vad som är skräp och till hållbara vanor.

Plastic Witness vill få oss att få syn på vad vi gör idag och vad vi kan göra istället. Plast är både ett bra och ett dåligt material. Det handlar om vad vi gör med det.

Plastic Witness har utvecklat en plastflora, Polymerogamer. Den här nya växtdivisionen innehåller redan drygt 40 arter. De flesta är samlade i en artkarta. Alla blommorna finns i fysisk form, de blir namngivna, klassificerade och beskrivna i takt med att de upptäcks.

Plastic Witness lånar en del av sitt formspråk från naturvetenskapliga arbetssätt och uttryck.

Utställningen är skapad av Nina Romanus mer info finns på sidan www.plasticwitness.se