Oroliga tider – Barns reflektioner och berättelser från olika delar av världen

Oroliga tider – Barns reflektioner och berättelser från olika delar av världen

Oroliga tider – Barns reflektioner och berättelser från olika delar av världen

Se trailer via länken: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/arkiv/svenskt-barnbildarkiv/oroliga-tider.html

Filmen aktualiserar viktiga händelser i vår
historia. Vi får se barns berättelser, från olika
tider och från olika delar av världen, som handlar
om miljö och klimathot, naturens krafter, flykt,
väpnad konflikt, attentat, och framtidstro.

BARNS BERÄTTELSER I BILDER
Oroliga tider består är 93 bilder* från Svenskt barnbildarkivs
samlingar. Bilderna är barns berättelser,
tankar, upplevelser eller funderingar om händelser
som krig, naturkatastrofer och terrordåd. Bilder
som skulle kunna vara skildringar av det som händer
i världen precis nu. Ibland kan barnet själv ha upplevt och befunnit sig
i det som inträffat. I andra fall beskriver barnet händelser
han eller hon hört om i media eller fått berättat
för sig. Följ med på en resa genom stora och svåra händelser.
En resa där barn ger oss sin samtida syn på delar ur
vår gemensamma historia.