Ordets Makt

Ordets Makt

Ord spelar roll. De kan förändra en människa, ett land och en hel värld. När vi väljer våra ord måste vi vara medvetna om hur de påverkar attityder, värderingar och handlingar.

Denna utställning belyser ordets makt ur många olika perspektiv. Vilka ord använder ungdomar mot varandra idag? Vad är näthat? Hur ser propaganda ut och vad kan hatspråk få för förödande konsekvenser? Hur kan orden stärka oss och vad är yttrandefrihet? Hur har det fula språket förändrats genom historien?

Välkommen att upptäcka ordet och fördjupa dig i den makt det har över oss. Fredens Hus är en samlingsplats kring konflikter och möjligheter och har utställningar på temat utsatthet och mänskliga rättigheter. Utöver utställningarna bedriver Fredens Hus pedagogisk verksamhet, främst riktad till skolungdomar, för att arbeta med frågor som rör fördomar, rasism, diskriminering och våld.

OM 1