Odla upp landet!

Odla upp landet!

Odla upp landet! En utställning om växtkraft, gemenskap och nya möjligheter

I Sverige frodas fritidsodlingen på balkonger, kolonilotter och i trädgårdar. Samtidigt blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige importeras. Matskandalerna avlöser varandra och många undrar vad vi egentligen äter. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer mellan producenter och konsumenter börjar växa fram. Odling i nya former spirar och motiven är långt fler än att bara få mat på bordet. En del vill helt enkelt ha bättre mat, andra odlar sociala relationer. Många odlar för förändring.

Odla upp landet är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling. I utställningen möter vi engagerade odlare, människor som försöker hitta nya försörjningssätt på landsbygden och odlare som vill förändra världen.

Utställningen är producerad av Folkets Hus och Parker, www.folketshusochparker.se
Kontakt: Paula Hoffmann, 08-452 25 31, paula.hoffmann@folketshusochparker.se

Folkets Hus och Parker är en medlemsägd ideell riksorganisation med cirka 550 medlemsföreningar spridda över hela landet. En viktig del av Folkets Hus och Parkers kulturverksamhet är våra vandringsutställningar. Varje år producerar vi flera nya utställningar. Totalt turnerar vi ett 15-tal utställningar med mellan 70 och 80 visningstillfällen, där varje tillfälle ofta varar två till fyra veckor.

Vårt övriga utställningsutbud kan du se på: https://www.folketshusochparker.se/evenemang/?genre=utstallning