Normal!

Normal!

Vem är egentligen normal när alla människor är olika? Vad är mänskligt värde? Vem får leva? Vem får inte?

Välkommen till en utställning om människor som berör och berikar. Människor som kanske inte kommer att födas i framtiden om vi inte stannar upp och funderar vart vi är på väg och varför. Människor som väcker känslor och sprider glädje. Människor i grunden väldigt lika dig och mig.

Utställningen ”Normal” tillför ett viktigt perspektiv på fosterdiagnostik. Vi vill beröra, utmana och väcka samtal om vad som går förlorat om vi inte hanterar utvecklingen inom fosterdiagnostik rätt. Vilka konsekvenser får det för vårt samhälle? För dig och mig?

Har alla en framtid, eller inte?

Utställningen:
Utställning består av ca 25 porträtt av barn, ungdomar och vuxna som lever med en funktionsnedsättning i Sverige idag. Porträtten speglar glädjen över livet. Utställningen innefattar även texter om vilka personerna är och deras livskvalitét.

En utställning av Lena Koller och Cecilia Gustafsson.