#metoo En kod som förändrar världen- en utställning från Tekniska museet.

#metoo En kod som förändrar världen- en utställning från Tekniska museet.

Hösten 2017 kunde vi bevittna hur vittnesmål om sexuella trakasserier intog sociala medier. Det som började i USA spred sig snabbt globalt. I Sverige lades den första tweeten ut bara någon timme efter att hashtagen metoo användes första gången. I ett ansett jämställt Sverige gick kvinnor i bransch efter bransch ut i gemensamma upprop under #metoo.
Uppropet #metoo är en angelägen del av vår tids historia. Tekniska museet genomförde därför en samtidsdokumentation där vittnesmål under #teknisktfel som visar på missförhållanden inom teknikbranschen samlades in.
För att sätta in detta i ett sammanhang gjordes en visualisering som visar förloppet från när begreppet metoo myntades 2006 till idag. Vad var upprinnelsen? Hur spred sig uppropen? Vad var det som gjorde att det blev så stort och vad har hänt sedan?
Visualiseringen bygger bland annat på forskaren Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. Christopher hade samlat in alla tweets på svenska från den första tweeten i oktober och två veckor framåt. I datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett historiskt laddat föremål. Vi vet att olika tekniska förutsättningar möjliggjort olika demokratiska upprop och dess genomslag. Faxen möjliggjorde de kinesiska studenternas upprop på Himmelska fridens torg i Peking. Och i Egypten kunde studenterna under den arabiska våren använda universitetens datorer för att kommunicera via sociala media. Nu använder kvinnor runt om i världen sina mobiltelefoner för #metoo.