Metaller

Metaller

I vårt globala samhälle knyts människor samman med hjälp av elektroniska produkter. Det vore en omöjlighet utan metaller. En dator till exempel, innehåller mer än 40 olika råmaterial varav de flesta är metaller. Men var kommer metallerna ifrån? Hur framställs de? Vad kan mineralutvinning ha för sociala och ekologiska konsekvenser? Utställningen Metaller-från mineral till identitetsskapande objekt, undersöker de bakomliggande processer för att få fram de metaller som behövs i våra datorer och mobiltelefoner, hela kretsloppet; från gruvbrytning till återvinning täcks in i utställningen.

DSC_0299 DSC_0343 DSC_0387 hela rummet