MENS!

MENS!

Mens ger liv och är en del av mångas vardag. Ändå kan ämnet fortfarande vara laddat, svårt att prata om, kontroversiellt och skapa mediala rubriker. I utställningen MENS! på Halmstads konsthall deltar ett flertal konstnärer som har mensen som utgångspunkt i sin konst. Genom sina konstnärliga uttryck vill de plocka bort tabun, väcka debatt och skapa förståelse – allt för att förändra synen på mens.

Innehåll:
Genom konstverken lyfts ämnet mens utifrån flera olika perspektiv, material och tekniker för att bredda bilden av ämnet.
I utställningen medverkar följande konstnärer:
Arvida Byström, Liv Strömqvist, RE:NUDE(Linnea Håkansson), Caroline Fleur Martini, Mensmagi, Astrid Askberger, Stine Markincowski Petterson, Kajsa Magnarsson, Lisa-Stina Pettersson, Frida Lundén Mörck, Anna Höglund, Maria Skärlund, Zayera Khan, Marie Louise Juul Søndergaard och Nadia Campo Woytuk.

Utställningen erbjuder även en historisk tillbakablick i form av en grafisk tidslinje med bild och text som lyfter en rad olika händelser som haft betydelse för menstruation och dess utveckling, men som också sätter mensen i en samhällelig, politisk kontext.

Utställningen innehåller också en samling personliga berättelser från barn & unga, föräldrar och äldre som lämnat in sina tankar och funderingar kring mens och menstruation. Materialet presenteras i utställningen i form av pratbubblor.

En särskild sektion i utställningen riktar sig till mindre barn, med tecknad film (Liv Livmoder) och möjlighet att färglägga teckningar.

Tillsammans med organisationen ”Mensen” har vi i utställningen en ”frågelåda” där besökare kan lämna frågor som sedan läggs upp i den digitala frågelådan och besvaras. På så sätt fångas frågor och funderingar upp kring ämnet och kan ge besökaren svar.

Program och pedagogik:
En programserie i form av föreläsningar, workshops, läsecirkel och dansföreställningar finns som en del av utställningen. Ett visnings och verkstadspaket för skola (åk 6-9) finns framtaget kopplat till utställningen.

Kommunikation:
Ett strategiskt veckovist kommunikationsmaterial med olika ingångar/perspektiv kring mens ingår.

Kostnad: 20 000 kr
Ingår i kostnad:
Utställningstexter, tryckfärdiga filer tidslinje, personliga berättelser etc., konsultering kring gestaltning, förmedling av konstnärskontakter, kontakter/upplägg gällande programverksamhet, skolprogram, kommunikationsmaterial.

Ingår ej: MU-ersättning till konstnärerna

Tillgänglig: From vår/ sommar 2022

Producent och kontakt: Halmstads konsthall, Lucy Wilson