id:TRANS – Från Kung Kristina till idag

id:TRANS – Från Kung Kristina till idag

id:TRANS – Från Kung Kristina till idag” utgörs av ett 60 tal bilder i olika storlekar, videoinstallationer
och intervjuer med nutida transpersoner.
Utställningen består också av föremål med anknytning till transpersonernas
liv. I den historiska delen möter besökaren ”Kung
Kristina” tillsammans med andra historiska förebilder för
transrörelsen. Här finns också de 1600- talsporträtt som aldrig
målades. Inspirerad av Rembrandts ljus har Elisabeth Ohlson
Wallin skapat bilder som påminner oss om att transpersoner
alltid har funnits. Bilderna ger en historia åt de historielösa.
En historia att vara stolt över och känna gemenskap kring.
Den historiska delen är en del av flera i utställningen där de
andra delarna visar dagens transpersoner ur olika perspektiv.
Med utställningen vill Elisabeth Ohlson Wallin lyfta transpersonerna,
deras situation, liv och rättigheter.