Hiroshima

Hiroshima

6 augusti 1945 kl 08.15 fälls den första atombomben över Hiroshima. 9 augusti 1945 kl 11.02 fälls den andra atombomben över Nagasaki. Ett nytt vapen hade använts – kärnvapnet.

Utställningen visar hur Hiroshima och Nagasaki såg ut före och efter atombomben. Personliga berättelser om hur livet förändrades på en sekund, familjer splittrades, kroppar brändes. Vi får lära oss om atombombens framtagande och dess fasansfulla kraft och hur dess effekter inte bara påverkade människor direkt utan även långt efter händelsen i form av följdsjukdomar som t ex cancer. En konsekvens av detta är ofrivillig barnlöshet som gör att kvinnor som blivit sterila diskrimineras genom att inga män vill gifta sig med dem. Utställningen innehåller uppdaterad data om de långtgående hälsoeffekterna för människorna som drabbades. Hur påverkas de efterlevande av kärnvapnets effekter även idag, 70 år efteråt?

Hiroshima 2