Georg Oddner – tidiga konstnärsporträtt

Georg Oddner – tidiga konstnärsporträtt

Georg Oddner (1923 – 2007) hör till Sveriges mest betydande fotografer. Oddner var jazzmusikern som blev en av efterkrigstidens stora svenska fotografer och liksom läromästaren Richard Avedon och kollegan Irving Penn, förenar Oddner till synes oförenliga världar som dokumentär- och modefotografi. Som porträttfotograf gjorde Oddner sig känd för bland annat ett antal inträngande porträtt av Ingmar Bergman och de stora stjärnorna på Malmö Stadsteater under 1950-talet.

Georg Oddners kontakt med reklammannen John Melin ledde till att han i början av femtiotalet flyttade till Malmö och där blev Svenska Telegrambyrån hans stora uppdragsgivare. För den fotograferade han bland annat mode och arkitektur. Malmö blev också basen för resorna ut i världen – till Sydamerika, Asien och Sovjetunionen.

Georg Oddner blev staden trogen. På Malmö Museum visade han sin första separatutställning, Fotografisk resa, 1957. 2002 övertog Malmö Museer Georg Oddners hela produktionen, vilket omspänner en samling på runt 40 000 filmrullar med 675 000 exponeringar. I samband med det visade Malmö Konsthall och Malmö Museer var sin retrospektivutställning med Georg Oddners bilder. Samtidigt publicerades en bok med namnet Genomresa.

Porträtten i utställningen ”Monica, Anders och alla de andra – tidiga konstnärsporträtt” visas numera också på Gripsholms slott efter en donation till Statens porträttsamling.