Ekot av vår tid

Ekot av vår tid

Projektet Ekot av vår tid var ett av de projekt som beviljats projektstöd av Kulturbryggan/
Konstnärsnämnden år 2020 och handlar om att bevara och på ett nytt sätt presentera flera av
våra unika svenska platser med rumsklang i fokus. Projektet bygger på att använda tekniken
kring impulsresponser (akustikmätningar) som tas upp från riktiga platser i Sverige. Filerna
går sedan att använda digitalt för att simulera den faktiska platsens akustik i realtid.
Förutom att ljudfilerna bevarats i Riksarkivet som immateriellt kulturarv för framtida
generationer så var projektets andra mål att utforska tekniken och metoden i
utställningssammanhang. Utställningen har endast stått på Sigtuna Museum mellan maj och
november 2022 där den har fått väldigt god respons av besökare, allra främst har den väckt
nyfikenhet hos den lite yngre målgruppen med dess ovanliga tekniska metod och
utforskande upplägg.

Projektets hemsida:  www.ekotavvartid.se

En film om utställningen på Sigtuna museum: www.youtube.com/watch?v=DIox3DWwRPU&t=30s
Vill du veta mer eller boka utställningen? Kontakta Oscar Björk (projektledare)
oscar@heartifactstudio.se