…det är det som susen gör – en utställning om fotboll som populärkultur

…det är det som susen gör – en utställning om fotboll som populärkultur

…det är det som susen gör – en utställning om fotboll som populärkultur

Fotboll är vår största sport med tusentals spelare och miljontals åskådare. Fotbollen har tagit plats inte bara på fotbollsplanen utan även inom populärkulturen. I debatten kring alkohol, integration och jämställdhet är fotbollen alltid aktuell. …det är det som susen gör är en utställning om fotboll som en spegling av svenskt samhällsliv.

Torbjörn Andersson är fotbollsforskare och fil dr i historia med inriktning på idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Torbjörn har skrivit fyra böcker om olika historiska aspekter på svensk fotboll. Han är även en idog samlare av intressanta fotbollsföremål. Utställningen är baserad på texter och föremål ut Torbjörn Anderssons samlingar.

Utställningen är producerad av Folkets Hus och Parker, www.folketshusochparker.se

Kontakt: Paula Hoffmann, 08-452 25 31, paula.hoffmann@folketshusochparker.se

Folkets Hus och Parker är en medlemsägd ideell riksorganisation med cirka 550 medlemsföreningar spridda över hela landet. En viktig del av Folkets Hus och Parkers kulturverksamhet är våra vandringsutställningar. Varje år producerar vi flera nya utställningar. Totalt turnerar vi ett 15-tal utställningar med mellan 70 och 80 visningstillfällen, där varje tillfälle ofta varar två till fyra veckor.

Vårt övriga utställningsutbud kan du se på: https://www.folketshusochparker.se/evenemang/?genre=utstallning