Alla ska passa in

Alla ska passa in

Det handlar om paradoxen med vårt dömande. Å ena sidan måste vi döma. Ingen grupp kan ju fungera utan lagar, spelregler eller normer. Å andra sidan blir grupper snart outhärdliga ifall vi dömer för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar.

I utställningen Alla ska passa in får besökarna chansen att sätta sitt dömande under en granskande lupp – och fråga sig vad dömandet har för konsekvenser för andra människor. Exemplen kommer från ungas egna berättelser som vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionshinder, åsikt, bakgrund, sexualitet och tro.

Resan genom utställningen går över nio moduler med porträtt på ungdomar, berättelser, inspelningar, föremål, animationer och interaktiva installationer. Tillsammans bildar modulerna också ett samlingsrum där pedagoger kan visa material, hålla diskussioner och göra övningar.

Samtidigt fungerar rummet som scenyta för utställningens gestaltade monologer och visningen av dokumentären Inga tjejer på plan.
Mer information http://allaskapassain.se