Äggen är slut & Hjässan är kal

Äggen är slut & Hjässan är kal

Äggen är slut
”Vi ska skämmas över att vi har mens! Vi ska skämmas över att vi åldras! Vi ska skämmas
över klimakteriet! Vi ska skämmas över att våra bröst hänger! Vi kvinnor ska skämmas! Det
är helt galet.”
Hur ser mogna kvinnor på livet?
Det talas sällan om de erfarenheter och om vad som händer i oss, vi som är födda med
livmoder, när vi når menopausen och klimakteriet.
Möjligtvis om det fysiska, att mensen försvinner och om vallningarna. Men det andra –
känslorna upp och ner och frågorna som dyker upp. Vem är jag nu? Vad är viktigt? Hur är det
med lusten? Vilka är drömmarna? Vad vill jag göra resten av mitt liv, när dagarna bakom mig
är fler än de framför mig?
På utställningen Äggen är slut får ni ta del av mogna kvinnors berättelser från intervjuer med
17 kvinnor, texter skrivna och inlästa av Lina Ekdahl, konstverket UTERUS (livmoder i rosa
plast som en går in i och en lyssnarstation) av Saba Bereket Persson där hon bearbetat sin
insamling av 328 sms och fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin.

Hjässan är kal
“Prestationen jagar mig”
Hur är det att vara man i övre medelåldern? Hur känns kroppen? Hur är det när barnen flyttar
hemifrån? När mår du som bäst? Hur ser du på jämställdhet?
Hur är det med vänner? Och lusten, till livet, till partnern? Vad har du för drömmar? Vad vill
du göra resten av ditt liv? Vad ser du i spegeln? Vad är viktigt?
Detta är några av de frågor jag har ställt i timslånga intervjuer till 20 män med olika
erfarenheter och bakgrund mellan 50 och 73 år.
För att mäns inre sällan är blottat och bilden av mannen i medier är ofta stereotypt gestaltad.
På utställningen Hjässan är kal får ni ta del av mäns berättelser utifrån intervjuerna, texter
skrivna och inlästa av författaren Lina Ekdahl, konstverket Adam av Saba Bereket Persson,
fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin.

Här kan ni se fler bilder av utställningen och från katalogen/boken, om Äggen är slut &
Hjässan är kal (I projektet ingår också körverk, som visas om på hemsidan)
http://rotproduktion.se/aggen-ar-slut/
http://rotproduktion.se/hjassan-ar-kal/