Textil kraft. Foto Jan Berg.
  Årets utställning 2016

Årets utställning 2016

Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, Textilmuseet, Borås

Juryns motivering:

“Relevant och högaktuellt synar och medvetandegör utställningen Textil kraft konsumtionens olika sidor utifrån textilindustrin. Med jämförelser och paralleller mellan här och då samt där och nu bidrar utställningen till att förstå historien, omvärlden och dess relation till samtiden. En robust och skarp utställning som ger en stark samtidsrelevans genom att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid samt konsekvenserna av massproduktion och masskonsumtion av textilier. “Forum för utställares medlemmar har bland tre finalister röstat fram Textil kraft till Årets utställning 2016. Övriga två finalister kom på en delad andraplats. Under hösten utlyste Forum för utställare förslag till Årets utställning 2016. Vi fick in 29 godkända förslag och styrelsen tog i ett juryförfarande fram tre finalister. De nominerade var:

  • History unfolds – Samtidskonst möter historia, Historiska museet, Stockholm
  • Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, Textilmuseet, Borås
  • Värdefullt, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg

Dessa har valts utifrån bästa utveckling av utställningsmediet med fokus på: berättelse/dramaturgi, gestaltning, publikvänlighet och metod. Priset består förutom
ära och diplom i en fin vandringsplakett att stoltsera med på Textilmuseet under 2017.