Årets utställning 2013

Årets utställning 2013

Vi är Romer, Göteborgs stadsmuseum i Göteborg

Juryns motivering:

Göteborgs Stadsmuseum har skapat en vacker, värdig och tankeväckande utställning av och med romer med syftet att se människan bakom myten, öka kunskapen om samt motverka negativa attityder. Med utgångspunkt i personliga porträtt utvecklas en fördjupad kunskap om ett mångfacetterat ämne. I en intim gestaltning ges besökaren utrymme att utmanas, reflektera och gå stärkt ur utställningsupplevelsen. Göteborgs stadsmuseum har genom ett medskapande
arbetssätt tagit ett helhetsgrepp på hela utställningsprocessen som utmanar och
inspirerar.

Forum för utställares medlemmar har bland tre finalister röstat fram Vi är romer till Årets utställning 2013. Övriga två finalister kom på en delad andraplats.  Under hösten utlyste Forum för utställare nomineringar till Årets utställning 2013. 20 utställningar nominerades, tre fler än förra året. Styrelsen tog i ett juryförfarande fram tre finalister av dessa.

Finalisterna var:

  • Jobbcirkus, Arbetets museum, Norrköping
  • Kretsloppslandet, Tekniska kvarnen, Örebro
  • Vi är romer, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg

Dessa har valts utifrån bästa utveckling av utställningsmediet med fokus på; berättelse/dramaturgi, gestaltning, publikvänlighet och metoder. Priset består förutom ära och diplom i en fin vandringsplakett att stoltsera med på Göteborgs stadsmuseum under 2014.

vi_är_romer_3vi_är_romer_5vi_är_romer_2vi_är_romer_4