Vems berättelser – en sammanfattning

Vems berättelser – en sammanfattning

Vems berättelser?

Vem syns och hörs på våra museer? Och hur? Höstkonferens 19-20 oktober 2015
Historiska museet, Stockholm

Arrangörer: Fuism och Forum för utställare

Läs sammanfattningen av dagarna i pdf:en.