Kallelse till årsmöte för Forum för utställare

Kallelse till årsmöte för Forum för utställare

Varmt välkommen till Forum för utställares årsmöte den 18:e mars 2024!

Ni som inte kan delta på plats kan följa årsmötet via teams.

Årsmöte: den 18:e mars 2024 kl. 10.30-11.30
Plats: Livrustkammaren eller via teams
Adress: Livrustkammaren, Slottsbacken 3, Stockholm

Efter årsmötet får vi en visning av utställningen Teaterkungen på Livrustkammaren.

Om du vill lämna en motion till årsmötet ska den inkomma till styrelsen senast den 4:e mars. Skicka din motion till: info@forumforutstallare.se.

Handlingar till årsmötet skickas ut senare.

Anmäl dig senast den 11:e mars till info@forumforutstallare.se.
Ange om du vill delta på årsmötet på plats eller via teams.

Vi ses!
Styrelsen genom Gunilla Stillström, ordförande Forum för utställare