Välkommen till digital lunchvisning 4 juni!

 

Den 4 juni är det dags för vårens fjärde och sista digitala lunchvisning!

Vi besöker en av de tre finalister som deltog i det slutliga urvalet i tävlingen Årets Utställning 2020: Aquanauts: Expeditionen på Verket/Avesta Art. Pompe Hedengren och Kenneth Linder är våra ciceroner genom denna spännande utställning.

Ta med din lunch och placera dig bekvämt framför datorn.

Visningen pågår mellan 12.00 och 12.45 inklusive frågestund.

 

Juryns motivering:

 

Ett fiktivt museum som väcker nyfikenhet och engagemang.

Dramaturgin osäkrar gränsen mellan forskning och fiktion

och tar sikte på att ifrågasätta vårt sätt att dokumentera,

klassificera och berätta om mänskligheten.

Ett allkonstverk där berättelser, gestaltning, museala artefakter,

taktila upplevelser, dofter, ljud och synintryck triggar fantasin

och utmanar gränserna för vad vi vet om världen.

 

Länk till lunchvisningen på zoom:

https://umu.zoom.us/j/66968012791

 

Välkommen!