Nyhetsbrev #1 2020

Hej medlem!

 

Ett nytt decennium har börjat och det känns spännande! Hur kommer utställningsmediet att utvecklas de kommande tio åren och vad kommer det att berätta om tiden vi lever i? Det vet vi inget om ännu, men det vi däremot vet är att vi fick 36 nomineringar till Årets utställning 2019. Det bådar gott för framtiden!

 

En god start på 2020 önskar Styrelsen

genom Carina Karonen, ordförande Forum för utställare

 

ÅRSMÖTE – SAVE THE DATE

Datum: 24 mars – heldag

Plats: Upplandsmuseet

 

Vi återkommer med program tillsammans med årsmöteshandlingarna, som kommer skickas ut inom ett par veckor.

 

ÅRETS UTSTÄLLNING

Som nämndes tidigare fick vi 36 nomineringar till Årets utställning, och vi granskar nu de inkomna motiveringarna, så att de kan bedömas likvärdigt. Tack alla ni som sänt in nomineringar och alla ni som arbetat flitigt med motiveringarna! Det är en fantastisk mångfald av utställningar som ni har skickat in för bedömning, och styrelsen kommer under februari att noggrant bedöma alla bidrag och utse de tre finalister som utifrån det insända materialet bäst har bidragit till att utveckla utställningsmediet. Vi kommer att meddela finalisterna, samt informera på hemsidan och i våra andra kanaler.

 

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEERS VÅRMÖTE

Den 27 -29 april arrangeras Vårmötet i Visby och under första dagens mingelmiddag kommer finalisterna till Årets utställning att presenteras för publiken och vinnaren koras. Den 28 april (dag två) kommer Forum för utställare tillsammans med FUISM att hålla i en workshop med temat Samverkan för utveckling. Välkommen att anmäla dig till programpunkten om du deltar i Vårmötet.

 

MEDLEMSAVGIFTEN

Fakturorna för medlemsavgiften för 2020 har precis skickats ut. Vi vet att flera av er som jobbar på offentliga institutioner numera omfattas av den nya lagen om elektronisk fakturering. Om ni omfattas av den nya lagen och vill få e-faktura, hör av er med information och fakturauppgifter till info@forumforutstallare.se så att vi kan skicka e-faktura framtiden. Just nu saknar vi information om fakturauppgifter från flera av er för att kunna göra det.