Finalister Årets utställning 2021!

Finalister Årets utställning 2021!

Under ytan, Vrak
I en suggestiv helhetsupplevelse under ytan kliver besökaren in i en värld på havets botten. Historien är berättad av havet själv. Med Östersjön som ledsagare triggas fantasin och besökaren förvandlas till marinarkeolog i en djupdykning bland alger, vrak och gestaltningar av föremål som fortfarande vilar på havets botten. Genom en digital bärgning tar Resande man utställningsmediet till nya nivåer.

 

 

BORO – Nödens konst
Utställningen lyfter ett hantverk med lågt anseende på ett ärofullt, estetiskt och sparsmakat raffinerat sätt där föremålen får tala. En kulturhistorisk berättelse om återbruk som är högst aktuell idag. Metoden att skapa ett allkonstverk, med kreatörer och konstnärers
egna tolkningar, stärker och lyfter fram de unika föremålen. Gestaltningen skapar ett tredimensionellt lappverk, där boro-textilierna bildar lager på lager i utställningen. Omslutna av ett diskret ljudkonstverk rör sig besökarna mellan plaggen och uppmanas att reflektera över hantverkets betydelse och mening.

 

Judiskt kunskapscentrum, Judiska församlingen i Malmö
På Judiskt kunskapscentrum samspelar en historisk berättelse med ett pågående och i allra högsta grad levande kulturarv kring judiskt liv. Dåtid och nutid talar med varandra. När berättelsen om förintelsen placeras i en lokal med en aktiv hotbild riktad mot sig ges historien en skärpa som är svår att nå i ett traditionellt utställningsrum. Rummet i sig får en unik roll i besökarens förståelse av innehållet. Gestaltningen är dessutom på ett snillrikt sätt integrerad i rummets funktioner och utformad för att inte störa när synagogan används som församlingslokal.