Finalister Årets utställning 2018

Styrelsen i Forum för utställare har nu nominerat tre finalister till årets utställning 2018. Vilken utställning som blir vinnare koras av en jury och delges på Museernas vårmöte i Östersund.
De tre finalisterna är:

Decode the Code, Visualiseringscenter C i Norrköping

Decode the Code är en utställning som på ett lekfullt, taktilt och nyskapande sätt uppmuntrar besökarna att undersöka programmeringens grundläggande principer. Genom en process i nära samarbete med utställningens tilltänkta målgrupp har Decode the Code blivit till en rumslig plats där komplexa funktioner förklaras på ett fantasifullt, interaktivt och lustfyllt sätt.
Med utställningen som medium har Visualiseringscenter C i Norrköping lyckats lyfta fram programmering som ett kreativt verktyg för alla att använda.

Play Beyond Play, Tekniska museet i Stockholm
På ett kreativt, nyskapande och konstnärligt sätt har Tekniska museet i Stockholm levererat en 1000 m2 stor spelvärld där besökaren omsluts av en visuell upplevelse.
Play Beyond Play har visat sin kraft i att ligga rätt i tiden och vara till för alla, nybörjaren såväl som den redan inbitne, i en snabbt föränderlig innovativ bransch där Sverige är världsledande.
I ett långsiktigt samarbete med studenter från KTH kommer utställningen ständigt förnyas och vara aktuell med ny teknik inom de digitala spelens spännande värld.
Utställningen har lyckats med sin ambition med att vara inkluderande, hållbar, konstnärlig och inbjudande med alla dess former som ryms i en dynamisk spelvärld.

Next Level Craft, Textilmuseet i Borås

När du träder in i denna magiska värld möter du en procession av mystiska sagoväsen. I detta fantasifulla multikonstverk där ljud och ljus skapar ett fiktivt dygn kittlas alla dina sinnen. På ett innovativt sätt visas nyskapande slöjd i form av konstnärliga gestalter. Genom en tvärdisciplinär metod har kreatörerna till de specialgjorda verken under ledning av konstnären Aia Jüdes skapat en inspirerande utställning där besökaren kommer nära föremålen och erbjuds en generationsöverskridande upplevelse.