Upphandling av konstnärliga och kreativa tjänster

Forum för utställare bjuder in till digitalt seminarium om
Upphandling av konstnärliga och kreativa tjänster avseende utställningar.
Onsdag 12 oktober kl 13.00 – 15:00

 

Seminariet är endast öppet för medlemmar i föreningen.

Uppkopplingslänk öppen från 12:45

 

Program
13.00 – 13.05 Forum för utställare hälsar alla välkomna
13.05 – 13.15 Malvin Karlsson, Unna Design, initiativtagare till Nätverket för
utställningsformgivare, inleder seminariet.
13.15 – 13.40 Anders Asplund, Upphandlingsmyndigheten, berättar om lagar och
regler för museer vid upphandling av konstnärliga och kreativa tjänster.
13.40 – 14.05 Amanda Creutzer, Upphandlingsbryggan, berättar om de
grundläggande rättsprinciperna vid upphandling av konstnärliga och
kreativa tjänster.
14.05 – 14.10 Paus
14.10 – 14.30 Bra och dåliga exempel på upphandlingar.
14.30 – 14.50 Frågestund
14.50 – 15.00 Avslut, Ska vi följa upp frågan ytterligare, hur i så fall?

Välkomna!