Textil kraft. Foto Jan Berg.

Årets utställning 2016 : Textil kraft

Årets utställning 2016 : Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, Textilmuseet, Borås

Idag på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Södertälje har föreningen Forum för utställare för nionde året i rad delat ut priset Årets utställning. Priset ges till den utställning som under föregående år bäst har bidragit till att utveckla utställningsmediet i Sverige. Vinnaren av priset Årets utställning 2016 är: Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, producerad av Textilmuseet i Borås.

Juryns motivering:

Relevant och högaktuellt synar och medvetandegör utställningen Textil kraft konsumtionens olika sidor utifrån textilindustrin. Med jämförelser och paralleller mellan här och då samt där och nu bidrar utställningen till att förstå historien, omvärlden och dess relation till samtiden. En robust och skarp utställning som ger en stark samtidsrelevans genom att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid samt konsekvenserna av massproduktion och masskonsumtion av textilier.

Forum för utställares medlemmar har bland tre finalister röstat fram Textil kraft till Årets utställning 2016. Övriga två finalister kom på en delad andraplats. Under hösten utlyste Forum för utställare förslag till Årets utställning 2016. Vi fick in 29 giltiga förslag och styrelsen tog i ett juryförfarande fram tre finalister. De nominerade var:

History unfolds – Samtidskonst möter historia, Historiska museet, Stockholm
Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, Textilmuseet, Borås
Värdefullt, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg

Dessa har valts utifrån bästa utveckling av utställningsmediet med fokus på:

berättelse/dramaturgi, gestaltning, publikvänlighet och metod. Priset består förutom ära och diplom i en fin vandringsplakett att stoltsera med på Textilmuseet under 2017.

Läs mer om priset på: www.forumforutstallare.se

Läs mer om Textilmuseet på http://textilmuseet.se

Kontakt:

Forum för utställare, Liza Carlefred, ordförande, telefon: 0768-64 64 55
liza.carlefred@expology.se
Textilmuseet, Johanna Engman, Projektledare, telefon: 033-35 89 66
johanna.engman@boras.se
Textilmuseet, Ingalill Sigvardsson, Kommunikatör, telefon: 033-35 85 88, 076-888 85 88
ingalill.sigvardsson@boras.se

Textil kraft. Foto Jan Berg.

Miljöproblem. Foto Jan Berg.

Textil kraft. Foto Jan Berg.

Kraft och teknik. Foto Jan Berg.

Textil kraft. Foto Jan Berg.

Bostad från Bangladesh. Foto Jan Berg.