Årets utställning

Årets utställning 2016 – rösta på finalisterna

Nu har vi tre finalister till priset Årets utställning 2016

Juryn i Forum för utställare samlades i januari för att utse de tre finalisterna.
Vilka utställningar har utvecklat utställningen som medium 2016?
Juryn utgår från att Årets utställning ska bidra till utvecklandet av utställningen som medium och beaktar följande kriterier i motiveringen:

Berättelse/dramaturgi
Gestaltning
Publikvänlighet
Metod

29 stycken utställningar var med i tävlingen i år, vilket är rekord. Av dessa har juryn tagit fram de tre finalister som medlemmarna nu ska rösta på.

De nominerade finalisterna Årets utställning 2016 är följande, med juryns motivering:

History unfolds – Samtidskonst möter historia, Historiska museet, Stockholm
“I utställningen History unfolds synliggörs hur historia skapas och används och hur det i sin tur påverkat och påverkar samhället. Genom att arbeta transdisciplinärt har Historiska museet sammanfört olika erfarenheter, blandat teori med praktik och ställt nya perspektiv till föremål och samlingar. En mångfald av intryck och erfarenheter ger verktyg att förstå hur världen, historia och samtiden är beskaffad och vad som kan uppfattas som en utställning.”

Textil kraft – Textilindustri här, där, då & nu, Textilmuseet, Borås
“Relevant och högaktuellt synar och medvetandegör utställningen Textil kraft konsumtionens olika sidor utifrån textilindustrin. Med jämförelser och paralleller mellan här och då samt där och nu bidrar utställningen till att förstå historien, omvärlden och dess relation till samtiden. En robust och skarp utställning som ger en stark samtidsrelevans genom att spegla lokal historia och utveckling mot global nutid samt konsekvenserna av massproduktion och masskonsumtion av textilier.”

Värdefullt, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg
“Utställningen Värdefullt gör det ovanliga att diskutera begreppen värde och ekonomi ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I rummets 1700-talskaraktäristiska miljö skapas ett möte mellan tradition och nytänkande där tillgänglighet har blivit en del av rummets gestaltning. Utställningens berättelse, tillgänglighet och metod har utifrån ekonomi formats till en helhet där till exempel matematik används som ett pedagogiskt instrument. Unika föremål sätts in i en historiematerialistisk kontext och frågar vad det egentligen är som skapar ett gemensamt värde i samhället.”

Röstning:
Röstningsperiod: 3 februari 2016 – 6 mars 2017.
Läs om finalisterna och rösta här: https://forumforutstallare.se/arets-utstallning

Regler för röstning:
Endast Forum för Utställares medlemmar får rösta.
– Medlemmarna får inte rösta på sin egen utställning eller utställning vid den institution man arbetar vid.
– En röst per medlem.

Mer information om priset Årets utställning och om finalisterna:
Priset Årets utställning 2016 delas ut under Riksförbundet Sveriges Museer i Södertälje den 25 – 27 april 2017.

Läs mer om priset på: https://forumforutstallare.se/arets-utstallning
Läs mer om Historiska museet: http://historiska.se
Läs mer om Textilmuseet: http://textilmuseet.se
Läs mer om Göteborgs stadsmuseum: http://goteborgsstadsmuseum.se

Kontakt Forum för utställare:
Liza Carlefred, Ordförande
liza.carlefred@expology.se
0768-64 64 55

Kontakt Historiska museet:
Helene Larsson Pousette, Curator
helene.larsson-pousette@historiska.se
0766-10 45 17

Kontakt: Textilmuseet:
Johanna Engman, Projektledare
johanna.engman@boras.se
033-35 89 66

Kontakt Göteborgs stadsmuseum:
Helena Joelsson Ekström, enhetschef Utställningar och Kommunikation
helena.joelsson.ekstrom@kultur.goteborg.se
031-368 36 76