Tillsammans på vatten, vägar och spår Trafikförvaltningen_Spårvägsmuseet 2023-01-31 15_53_17 (1)

Tillsammans på vatten, vägar och spår Trafikförvaltningen_Spårvägsmuseet 2023-01-31 15_53_17 (1)