Zero City

Zero City handlar om att tänka om (“rethink”) mobilitet i staden för att uppnå en CO2-fri stad men
också för att skapa en hälsosammare, tystare, säkrare, grönare och behagligare stad.
Utställningen behandlar ett allvarligt ämne på ett lustfyllt och positivt sätt – ambition är att visa hur ny
teknik och en förändring av vårt beteende kan hjälpa oss att uppnå en hållbar stad.
Zero city innehåller inte några givna svar utan presenterar olika alternativ till lösningar som finns idag
och som skulle kunna realiseras.
Utgångspunkten är att människor känner till orsakerna till klimatkrisen men har svårt att se de
alternativ som kan leda fram till förändring. Dessa får besökarna utforska och ta ställning till i
utställningen. Med Zero City vill vi bidra till att få i gång en diskussion genom att spetsa till
frågeställningar och att visa att frågan kräver allas medverkan.
Budskapet är att det går att börja här och nu! Det finns inget att vänta på! Redan med dagens teknik
finns möjligheten att åstadkomma den hållbara staden!