Höstvisning: Vi är Romer 5/11

Välkommen till Vi är Romer på Forum för levande historia!

Forum för utställares medlemmar röstade fram utställningen Vi är Romer – möt människorna bakom myten till Årets utställning 2013. Utställningen producerades av Göteborgs stadsmuseum i nära samarbete med romer och externa parter. I Göteborg visas fortfarande en mindre variant av utställningen. I samarbete med Forum för levande historia visas nu en nationellt anpassad version av utställningen i Stockholm.

Medlemmar i Forum för utställare inbjuds här till möte, visning och samtal kring utställningen.

PROGRAM 5 november klockan 13.00-15.30

13.00-14.15
Joakim von Schéele, projektledare, Forum för levande historia, hälsar oss välkomna och berättar om myndighetens arbete med utställningen Vi är Romer.

Karsten Bjergfelt, biträdande projektledare för Rom san – är du rom på Göteborgs stadsmuseum, berättar om hur utställningen växte fram i Göteborg. Vad ligger bakom orden i juryns motivering till Årets utställning?

Juryns motivering:
Göteborgs Stadsmuseum har skapat en vacker, värdig och tankeväckande utställning av och med romer med syftet att se människan bakom myten, öka kunskapen om samt motverka negativa attityder. Med utgångspunkt i personliga porträtt utvecklas en fördjupad kunskap om ett mångfacetterat ämne. I en intim gestaltning ges besökaren utrymme att utmanas, reflektera och gå stärkt ur utställningsupplevelsen. Göteborgs stadsmuseum har genom ett medskapande arbetssätt tagit ett helhetsgrepp på hela utställningsprocessen som utmanar och inspirerar.

Vad händer när en utställning omvandlas och flyttas? Hur görs en vandringsutställning av en befintlig utställning?

14.15-15.00
Visning av utställningen Vi är Romer.

15.00-15.30
Avslutande diskussion och fika

VAR?
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12, Gamla Stan, Stockholm
www.levandehistoria.se

ANMÄLAN
Mejla din anmälan till anna.torang@nrm.se senast den 31/10.
Programmet är kostnadsfritt. Max 30 personer kan delta.
Om mindre än 10 deltagare, ställs programmet in.
www.forumforutstallare.se