Medlemmar

 

Formgivare

Intendent/ Curator

Olof Löf, egen företagare, 073 526 61 71, olof.loef@gmail.com, oloflof.se

Ljussättare

Pedagog

Projektledare

Snickare

Tekniker

Utställningsproducent

Värd

Övrigt