Spelar roll – en utställning om de som ser på och de som griper in

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte agera ger legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera? Hur hade historien då sett ut?

Trots sin betydelse har åskådaren en undanskymd roll i historieböckerna. Både i historien och idag ställs människor inför val som avgör om man blir en åskådare. Flera faktorer påverkar de val vi gör. Även om de flesta av oss skulle vilja agera är det få som väljer att gripa in. Vad beror det på? Vilka psykologiska faktorer ligger till grund för vårt agerande?

Utställningen berättar också en annan historia. Historien om de som vägrar vara åskådare och visar att det går att göra ett annat val. Ett val för medmänsklighet och civilkurage. Vad du väljer spelar roll.

Spelar roll vänder sig till kultur- och samhällsintresserad allmänhet samt skolan. Vi erbjuder upplägg för pedagogledda workshoppar riktade till årskurs 7-9 och gymnasiet.

https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/vara-bokningsbara-utstallningar/spelar-roll-en-utstallning-om-de-som-ser-pa

 

Foto: Martin Skoog