Kan själv!

Kan själv!

KAN SJÄLV! – EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA MINSTA

Förstod snabbt att min dotter (20 mån) älskade utställningen. Det lyste i ögonen & hela kroppen dansade. Lycka!
/Veronica och Alice

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik. Därför har vi gjort en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud.

I utställningens 6 olika delar kan barnen, på sina villkor, skapa ljud med olika material och föremål. De kan utforska elektroniska ljud och upptäcka gömda ljud.

OM KAN SJÄLV!

Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som vänder sig till barn i åldern 0-2 år i syfte att synliggöra de minsta barnen och deras rätt till kultur som är anpassad efter deras behov.

LÄNKAR

www.vastarvet.se/kansjalv

http://kansjalvbloggen.se/

Kan Själv bild 2 Kan Själv bild 3