En annan landsbygd – en utställning om den gestaltade livsmiljön på landsbygden

En annan landsbygd – en utställning om den gestaltade livsmiljön på landsbygden

Utställningen vill skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling på landsbygden. Samtidigt väcker den frågor om vilka skyldigheter staten och dess invånare har gentemot varandra?

I utställningen visas platser där det pågår en mångfald av utvecklingsprojekt som får verksamheter och bostäder att växa fram. Det på initiativ från grupper som tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd.

Utställningen är producerad av Rian designmuseum i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.

Kontakt:

Helena Hertov
Designcurator, Rian designmuseum
www.riandesign.se
+46 (0)346-88 50 69