Välkommen till biosfären

Välkommen till biosfären

I denna utställning får du bland annat veta att du består av biomassa och att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar. Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Om den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi. Allt detta tolkas och visualiseras av konstnärerna Lars Arrhenius och Eric Ericson.

Utställningen visar en del av den forskning som stöds av medel från inredningsföretaget Svenskt Tenn. Företaget ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse och allt överskott från försäljningen går till forskning, utbildning och kultur i Sverige. Under åren har över 188 mkr skänkts till dessa ändamål, och bidragit till värdefulla upptäckter och lösningar inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi.

Utställningen visades första gången på Svenskt Tenn, Stockholm hösten 2019.

Läs mer på svenskttenn.se och beijerstiftelsen.se
För mer information:
Linnea Fjellander, projektledare
D: +46 (0)8 670 16 68 M: +46 (0)768 72 95 67

Welcome to the biosphere

In this exhibition you will find out, among other things, that you consist of biomass and that the rain forests, coral reefs and sea can be transformed into money. The exhibition deals with issues regarding our relationship to the biosphere – that thin layer around the earth where we live, which supports human existence. It’s about the complex relationship between climate change, norms, ethics and economics. All of this is interpreted and visualised by the artists Lars Arrhenius and Eric Ericson.

The exhibition shows part of the research supported with funding from the interior design company Svenskt Tenn. The company is owned by Kjell and Märta Beijer’s foundation and all profits go to research, education and culture in Sweden. Over the years, more than 188 million SEK has been donated to these purposes, and contributed to valuable discoveries and solutions in, among other things, medicine and the correlation between economics and ecology.

The exhibition was shown for the first time in autumn 2019 at Svenskt Tenn in Stockholm.

Read more at svenskttenn.com and beijerstiftelsen.se
For more information please contact:
Linnea Fjellander, projektledare
D: +46 (0)8 670 16 68 M: +46 (0)768 72 95 67