Ralph Erskine i Norr

Ralph Erskine i Norr

Ralph Erskine är en förgrundsgestalt inom svensk arkitektur och Sveriges kanske mest kände arkitekt internationellt sett. Med anledning av att Erskine skulle blivit 100 år den 24 februari 2014, vill Norrbottens museum uppmärksamma Erskines liv och gärning. Och det arkitektoniska avtryck han lämnat efter sig, med utgångspunkt från vår del av Sverige. Utställningen är en mobil utställningsenhet anpassad för att passa i olika typer av lokaler och utställningssammanhang i Norrbotten, i Sverige och utomlands.

Shopping_Arkitekt Ralph Erskine

 Shopping_foto Daryoush Tahmasebi