100 % kamp – Sveriges historia

100 % kamp – Sveriges historia

Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo, arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för människor liv. 100 % kamp – Sveriges historia skildrar rättigheternas grundläggande betydelse för ett demokratiskt samhälle, undersöker vad som händer när rättigheter tas för givna, gestaltar att rättigheter inte kommit till av sig själv utan genom att människor agerat och kämpat. Här ges plats till dem som arbetar för allas rösträtt, för rätten att kunna bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras. Kan det vara just vem som helst? Du och jag?

Se PDF för mer information.