Snipp och Snopp – Lika eller olika?

Snipp och Snopp – Lika eller olika?

Snipp och Snopp – Lika eller olika?
En utställning för barn 3-7 år producerad av Landskrona museum i
samarbete med Tony Cronstam, författare till böckerna om Snipp och Snopp

Utställningens syfte och innehåll
Vårt syfte med att göra utställningen Snipp och Snopp – Lika eller olika?, var att skapa en
rolig men samtidigt tankeväckande utställning för barn och deras vuxna om de förväntningar
som finns på pojkar respektive flickor. Vi vill bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle
genom att göra en utställning som motverkar könsstereotyper samt underhåller och bekräftar
den naturliga acceptans som barn har av olikheter. Även frågor om vänskap, familjer och
könsidentitet finns i utställningen.
Utställningen består främst av tryck på plastskivor som skruvas upp på vägg. I de fall där
bilderna är utskrivna på tapet bifogas tryckbara filer. Det finns också två filmer i
utställningen, en där Tony Cronstam tecknar, och en där Ofelia Cronstam sjunger ”Ofelias
Snipp och Snoppsång”. Den senare kräver STIM-avtal för att få visas (finns ett övergripande
STIM-avtal i många kommuner). Dessa bifogas som filer, skärmar tillhandahålls inte.
Förutom tryck och filer finns en del rekvisita i utställningen. Kalasbordet med stolar, tallrikar
mm, Snipps rum med pall, skrivbordslampa, matta och bokhylla med innehåll.
Originalteckningar av Tony Cronstam och Ofelia Cronstam samt figurer förställande Snipp
och Snopp, dels i keramik dels i tyg. Dessa kräver monter för att ställas ut.