Järnsmeden – i myt och verklighet

Järnsmeden – i myt och verklighet

 

Följ med på en resa tillsammans med järnsmeden från förr till idag.
Med järnets upptäckt runt 2000 år före Kristus kom det vardagliga livet att förändras för människan.
Smeden smidde allt som människan var beroende av, allt ifrån saxar och verktyg till plogblad och vapen och kirurgiska instrument. Smedens makt växte sig stor bland människorna och med invandringen kom järnsmidet att nå stora framgångar under stormaktstiden. Kungen, kyrkan, läkare och bönder – alla behövde de smedens hjälp.
Smedens roll har förändrats mycket genom åren, från att vara en smed på vandring till dagens konsthantverkare.
Smidestekniken har däremot inte förändrats särskilt mycket. Städet, släggan och elden är fortfarande smedens viktigaste hjälpmedel.
Utställningen Järnsmeden – i myt och verklighet visar ett urval arkeologiska fynd och hantverkets utveckling. Besökarna till utställningen får lära känna smeden, i myt och i verklighet. De får ta del av hur smidet förändrats från åren som resande och bysmed – till industrins framväxt och dagens konstsmide.

Läs mer i bifogad PDF