Internet IRL

Internet IRL

“Internet har lärt mig väldigt mycket om världen. Utan det hade jag inte varit samma person.” – Tjej, 17

Hur talar vi om unga och internet? I utställningen Internet IRL möter du ungas berättelser om internet. För första gången i en nationell utställning är det ungdomarna själva som får berätta vad de egentligen upplever på internet. Det handlar om internet som mötesplats, om djupa relationer, starka känslor och om hur internet kan vara precis lika verkligt som den ”riktiga världen”.

STIG IN I UNGDOMARNAS INTERNET
Vägen in i utställningen går genom en stor mobilskärm. Utställningen gestaltar ett tredimensionellt internet utformat som en skog. I träden finns berättelser och upplevelser för alla sinnen. Innehållet har tagits fram tillsammans med en ungdomsgrupp som arbetat med projektet i flera år. I Internet IRL gestaltas en stor mängd autentiska berättelser från unga som samlats in via uppsatser, djupintervjuer och enkäter. Det är en utställning av unga för unga, där torra fakta och pekpinnar är helt frånvarande.

PEDAGOGISKT PROGRAM KOPPLAT TILL LÄROPLANEN
Ett normkritiskt pedagogiskt program medföljer utställningen. Museipedagoger och lärare kan använda det för att i enlighet med läroplanen jobba med frågor om identitet, säkerhet, källkritik samt rättigheter och skyldigheter på nätet.

Internet IRL finns tillgänglig att hyra från 2016. Utställningen produceras av Datamuseet inom projektet Amiga med stöd från Kulturrådet. Kontakta Elin Kusmin för mer information: elin.kusmin@datamuseet.se.

 

IMG_8520IMG_6891IMG_8701IMG_8717