Hetero och etnonorm

Hetero och etnonorm

Vi människor är olika varandra! Vi ser olika ut och vi har olika åsikter. I ett modernt, öppet och fördomsfritt samhälle skulle det inte vara något problem att vi är olika, men i det trångsynta fördomsfulla Sverige spelar det faktiskt roll. I Sverige avgör till exempel normer om kön, yrken, utseende, dialekt, sexuell smak, ursprung och funktionsförmågor vår vardag. Utställningen handlar om normer – idéer om vad som anses vara det ”normala” i ett samhälle. Det normala blir till osynliga regler, som avgör vad som är ett rimligt beteende. Olika samhällen har olika normer. Vissa normer har genom tiderna blivit till lag för att de varit så bra. Andra normer är irrationella och har inte stöd i lagen. Men de finns likväl där. Ingen människa kan undvika normer. Men, alla kan välja hur de vill förhålla sig till dem.

5. Polis