Den långa resan
  Den långa resan

Den långa resan

Den långa resan är en utställning som handlar om tre pojkar som i unga år varit tvungna att fly från sina familjer och sitt hemland; Afghanistan och Irakiska Kurdistan. Utställningen handlar om deras barndom, om vägen hit till Sverige och om drömmar och tankar om framtiden. Man får ta del av starka berättelser och möta en önskan om att det ska bli bättre någonstans, någon gång.

Med utställningen vill vi belysa och ge en röst åt några av alla ungdomar som ensamma kommer hit.