ALLA MÄNNISKOR! – OM RÄTTIGHETER OCH LIKA VÄRDE

Alla människor! är ett utställningsrum anpassat för pedagogledda workshopar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Utställningen bygger på diskussion, dialog och elevaktivitet och är framtagen tillsammans med lärare och elever.
VAD HANDLAR ALLA MÄNNISKOR OM?
Alla människor! handlar om att de mänskliga rättigheterna berör alla oavsett var man bor i världen. Vi ska inte ta rättigheterna för givna utan vi behöver ständigt diskutera – och försvara dem. Genom ett historiskt perspektiv får vi lära oss hur de mänskliga rättigheterna kom till och vad som kan hända om vi inte står upp för dem. Eleverna får genom interaktivitet undersöka och diskutera hur rättigheterna påverkar oss och hur de ligger till grund för alla människors lika värde.

För mer information se levande historias hemsida: https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/vara-bokningsbara-utstallningar