Air ett luftrum

Air ett luftrum

Air ett luftrum är 100 % luftbus. Vi kanske inte tänker på luften omkring oss särskilt ofta. Den bara finns där, och vi tar den för given. Men vad är luft egentligen? Vilken betydelse har luften för människor och djur? Vad skulle hända om luften inte fanns? Vad består luft av? Vad kan man använda luft till? I vandringsutställningen Air ett luftrum kan man leka och experimentera med luft, och upptäcka saker man kanske inte visste.

Mer om Teknikens Hus vandringsutställningar finns på teknikenshus.se/vandringsutstallning

Air-ett-luftrum_Teknikens-Hus_stor