Nyheter

Behandling av personuppgifter i Forum för utställare

Den 25 maj införs den nya lagen GDPR, General Data Protection Regulation, vilket innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Forum för utställares medlemsregister har endast ett särskilt syfte och det är att kunna förmedla föreningens information till föreningens medlemmar. Medlemsregistret används enbart inom föreningen och endast medlemsansvarig i styrelsen kan se personuppgifterna. Alla medlemmar kan nå ut, samt nås via alla@forumforutstallare.se. Man kan lämna registret när man går ur föreningen. Vi lämnar inte ut information om våra medlemmar till andra aktörer.

Vi har även en sida på hemsidan där medlemmar frivilligt kan lägga upp sina kontaktuppgifter för att kunna nås av andra: http://forumforutstallare.se/medlemmar/ Det krävs alltså ett aktivt val av dig som medlem för att publicera dina kontaktuppgifter på hemsidan. Syftet med denna sida är att presentera sig för andra aktörer inom utställningsmediet och att den som söker en viss kompetens ska kunna hitta någon att kontakta. Om du som i nuläget har dina uppgifter publicerade på denna sida vill ta bort dem eller ändra uppgifterna, kontakta omgående info@allaforumforutstallare.se .