Lästips

 

Här tipsar vi om publikationer rörande utställningsmediet. Har du tips? Skicka ett mail till: info@forumforutstallare.se

Museerna och mångfalden
I regleringsbrevet från Kulturdepartementet fick Riksutställningar inför 2014 tre nya uppdrag. Ett av dessa uppdrag var att ”utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på möjligheterna för den svenska museisektorn att utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige”. Riksutställningar kan nu presentera uppdragets rapport ”Museerna och mångfalden”, skriven av analyschefen Eric Fugeläng.

Museerna och mångfalden

Museerna och hbtq
Museerna och hbtq – En analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer’. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som ställdes till Riksutställningar av Kulturdepartementet inför år 2014. Syftet med uppdraget var att genomföra en kartläggning av hur hbtq-perspektivet belyses inom utställningsområdet, samt redovisa möjligheter och metoder för sektorn att utveckla hbtq-perspektivet.

Museerna och HBTQ 

Utställningens anatomi
“Detta kompendium tillägnas dem som vill öka sina kunskaper om utställningar, både studerande och yrkesverksamma. Skriften kan vara kurslitteratur för högskoleutbildning och annan utbildning eller vara självinstruerande för den idoge ensamvargen. 

Målgrupper är museipersonal, lärare vid gymnasier och högstadier, och den kan vara bredvidläsningsbok för medieintresserade elever. 

Beslutsfattare, som inte aktivt deltar i utställningsarbetet (chefer) behöver just därför läsa skriften som orienteringskurs och beslutsunderlag.”
Jan Hjorth 2010

 

utställningens anatomi