Kvinnorna - Vasamuseet
  Kvinnorna

Kvinnorna

Kvinnorna – Alltid närvarande, sällan sedda – Vasamuseet, Stockholm

Juryns motivering:

“I utställningen ”Kvinnorna” lyfts kvinnors levnads- och ansvarsförhållande fram i det tidiga 1600-talets Sverige. Berättelsen har lyckats med att sätta kvinnorna i centrum utan att förhålla sig till männen. Genom ny forskning visar Vasamuseet att kvinnors handlingsutrymme var större än vad 1600-talets lagtexter och normer antyder. Genusperspektivet finns med som ett kit i minsta detalj där varje del kan förmedla utställningens budskap helt självständigt.”

 

Kvinnorna - Vasamuseet.

Kvinnorna – Vasamuseet. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer.

Kvinnorna - Vasamuseet.

Kvinnorna – Vasamuseet. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer.

Kvinnorna - Vasamuseet.

Kvinnorna – Vasamuseet. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer.

Foto storbild: Anneli Karlsson/Statens maritima museer.